Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ЛКК

           Лечебно-контролна комисия /ЛКК/

Председател: 1. Д-р Св. Георгиев               - заместник директор

Зам.председател:     2. Д-р Св. Тодоров                - заместник директор

Член:                           3.Д-р А. Григоров                 - началник ОАИЛ

                                     4. Д-р Здр. Инджова              - началник Мултипрофилно спешно отделение

                                      5. Д-р Д. Рибов                      - вр.изп.дл.началник Отделение вътрешни болести

                                      6. Д-р Р. Горанов                  - началник Отделение по гинекология

                                      7. Д-р А. Душепеев              - началник Родилно отделение

                                      8. Д-р Ст. Томова                  - началник Отделение по неонатология

                                      9. Д-р Б. Ангелов                  - началник Първо отделение по педиатрия

                                      10. Д-р Хр. Каспарян            - началник Второ отделение по педиатрия

                                      11.Д-р Ст.Стефанова           - началник Отделение по ендокринология и болести на обмяната

                                      12.Д-р Зл. Миринчева          - началник Отделение по нефрология 

                                      13.Д-р В. Праматарова          -началник Отделение по гастроентерология

                                      14.Д-р Св. Гогов                   - началник Отделение по кардиология

                                      15.Д-р Л. Мануелян              - началник Отделение по хемодиализа

                                      16.Д-р И. Казмин                  - началник Отделение по ревматология

                                      17.Д-р Д. Бошев                     - началник Отделение по нервни болести

                                      18.Доц.Д-р Н. Миринчев     - началник Клиника по урология

                                      19.Д-р Р. Мутавчиев             - началник Отделение по очни болести

                                      20.Доц.Д-р Д. Петков           - началник Клиника по УНГ болести

                                      21.Д-р Ст.Шишков               - началник Отделение по неврохирургия

                                      22.Д-р Ст.Христов               - началник Клиника по ортопедия и травматология

                                      23.Д-р Г. Мигаров                - началник Първо отделение по хирургия

                                      24.Д-р В. Керанов                - началник Второ отделение по хирургия

                                      25.Проф.д-р В. Василев       - началник Клиника по Съдова хирургия  

                                      26.Д-р Л. Томов                    - началник Операционен блок

                                      27.Д-р И. Йотов                    - началник Отделение по Инфекциозни болести

                                      28.Д-р Д. Маринова              - началник ОФРМ

                                      29.Д-р Л. Желязкова             - началник ОТХ

                                      30.Д-р П. Стоева                  - началник Отделение по Клинична патология

                                      31.Д-р Р. Рафаелов               -началник отделение по Образна диагностика

                                      32.Д-р С. Горанова               -началник Отделение кожни и вен.болести

                                      33.Д-р С. Бакалова                - началник Клинична лаборатория

                                      34.Д-р К. Цанкова                - началник Лаборатория по микробиология

                                      35.М. Иванова                       - управител аптека