Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Контакти

Обратна връзка

Ръководство

Изпълнителен директор д-р Бойко Миразчийски, дм 056 894-700
Административен секретар 056 810-547 dirmbal@abv.bg
Факс 056 81-05-92
Телефон корупция 056 81-05-51
   
Зам.-директор д-р Светослав Тодоров

056 81-05-61, 056 894-702

Зам.-директор д-р Светлозар Георгиев 056 81-05-83, 056 894-703
Главна медицинска сестра Татяна Пейчева 056 894-710

Администрация

Главен юрист  056 81-05-81, 056 894-989
Връзки с обществеността 056 810-595
Отдел „Човешки ресурси" 056 810-595, 056 894-707
Следдипломно обучение и научна дейност - Валентина Жекова 056 894 717
Управител централен склад  056 894-804
Управител склад медицински консумативи  056 894-722
Деловодство 056 894-720
Архив 056 894-724
Финансов контрольор 056 894-997
Ръководител вътрешен одит 056 894-997
Експерт ЗБУР инж. Даниела Неделчева 056 894-998
   
Инструктор хранене  056 894-803
Здравен инспектор  056 894-859
Гражданска защита  056 894-980
Отдел за преводачески и асистънс дейности 056 830 769
Длъжностни лица за защита на личните данни 056 894 997, 056 894 716, dpo@mbalburgas.com

Регистратура спешно отделение

Регистратура спешно отделение 056 894-730
Терапевтичен кабинет 056 894-732
Педиатричен кабинет 056 894-882
Ортопедичен кабинет 056 894-879
Хирургичен кабинет 056 894-976
Консултативен кабинет 056 894-739
Клинична лаборатория 056 894-736, 056 894-856
Рентген 056 894-737
Ехограф 056 894-738
Шокова зала 056 894-900, 056 894-731

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Стилияна Томова 056 894-748
Старша акушерка 056 894-749
Лекарски кабинет 056 894-750
Лекарски кабинет 056 894-751
Акушерки интензивен сектор 056 894-752
Манипулационна поток 056 894-924
Медицински секретар 056 894-743

ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ VІІ етаж хир.корпус

Началник отделение д-р Радослав Горанов 056 894-753
Лекарски кабинет 056 894-757
Старша акушерка 056 894-754
Отделение 056 894-755
Абортен кабинет 056 894-756
Медицински секретар 056 894-758

ПЪРВО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Борис Ангелов 056 894-760
Лекарски кабинет 056 894-761
Ст.мед.сестра 056 894-762
Манипулационна-І-ви кърмачески сектор 056 894-763
Манипулационна-интензивен сектор 056 894-916
Медицински секретар 056 894-765

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ІІ етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Антон Григоров 056 894-810
Старша мед.сестра Теодора Томова 056 894-806
Медицински секретар 056 894-807
Лекарски кабинет 056 894-808
І-ва зала 056 894-809
ІІ-ра зала 056 894-811
ІV-та зала 056 894-812

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК /Операционни зали ІІ етаж хир. корпус/

Началник отделение д-р Любомир Томов 056 894-964
Старша мед.сестра Жулияна Азова 056 894-850
Медицински сестри 056 894-846
І-ва зала ортопедия 056 894-840
ІІ-ра зала ортопедия 056 894-841
ІІІ-та зала АГ 056 894-842
ІV-та зала хирургия 056 894-843
V-та зала НХО 056 894-844
VІ-та зала урология 056 894-845
VІІ-ма зала очно отделение 056 894-848
ІХ зала лапароскопска 056 894-849

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус

Началник отделение д-р Васил Керанов 056 894-821
Лекарски кабинет І 056 894-821
Старша мед.сестра  Петранка Видова 056 894-833
Медицински секретар 056 894-831
Медицински сестри сектор „А" 056 894-825
Медицински сестри сектор „Г" 056 894-822

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ V етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Стефан Шишков 056 894-794
Лекарски кабинет 056 894-965
Старша мед.сестра Таня Николова 056 894-795
Медицински сестри 056 894-796
Секретар 056 894-965

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ V етаж хир. корпус

Началник Клиника д-р Стоян Христов, дм 056 894-800
Лекарски кабинет 056 894-798
Лекарски кабинет 056 894-903
Лекарски кабинет 056 894-799
Старша мед. сестра Деляна Щерева  
Манипулационна сектор „Б" 056 894-797
Манипулационна сектор „В" 056 894-802
Медицински секретар 056 894-801

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Румен Мутавчиев 056 894-790
Старша мед.сестра Вилияна Кирова 056 894-786
Лекарски кабинет 056 894-787
Медицински сестри 056 894-789
Манипулационна 056 894-938

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Димитър Бошев 056 894-770
Лекарски кабинет 056 894-771
Лекарски кабинет 056 894-930
Старша мед. сестра  
Манипулационна „В" 056 894-773
Манипулационна „Б" 056 894-721
Интензивен сектор 056 894-772
Медицински секретар 056 894-988

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ VІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Стефка Стефанова 056 894-837
Лекарски кабинет 056 894-839
Старша медицинска сестра 056 894-838
Медицински сестри 056 894-853
Медицински секретар 056 894-838

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ VІІІ етаж тер.корпус

Началник отделение д-р Станислава Панайотова 056 894-1707
Лекарски кабинет 056 894-870
Медицински сестри 056 894-871
   

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Началник отделение д-р Силвия Горанова  
Лекар д-р Кръстю Бойчев  
Старша сестра Марина Митева  
Регистратура 056 894-883

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ ІІІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Златина Миринчева 056 894-981
Лекарски кабинет ІІІ етаж 056 894-854
   
Медицински сестри ІІІ етаж 056 894-855
Медицински секретар 056 894-975

ХЕМОДИАЛИЗА ІІІ етаж тер. корпус

Началник-отделение д-р Лорис Мануелян 056 894-880
Лекарски кабинет 056 894-973
Старша мед.сестра 056 894-816
Медицински секретар 056 894-815
Медицински сестри 056 894-814
І зала 056 894-875
ІІІ зала 056 894-939
ХБН кабинет 056 894-877

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир. корпус

Началник лаборатория д-р Светла Бакалова 056 894-860
Лаборанти І регистратура 056 894-856
   

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ІІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Рафаел Рафаелов 056 894-861
Старша лаборантка 056 894-862
Рентген Спешно отделение 056 894-737
Скенер ІІ етаж тер. корпус 056 894-906
Лекарски кабинет 056 894-927
Рентген до реанимация ІІ етаж хир. корпус 056 894-864

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир.корпус

Началник лаборатория д-р Калина Цанкова 056 894-857

ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ

Организатор Добринка Христова 056 894-983

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Управител маг. фарм. Мария Иванова 056 81-05-73
Пом.фармацевт и мед.сестри 056 894-886

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител Ани Бъчварова 056 81-05-58, 056 894-704
Зам.-главен счетоводител Гинка Колева 056 894-970
Счетоводство І-ва стая 056 81-05-98, 056 894-711
ІІ-ра стая 056 894-712
Каса изчислители 056 81-05-60, 056 894-706
Главен касиер 056 894-969
   
Специалист отчитане на труда Тереза Ганчева 056 894-713
Специалист отчитане на труда Радостина Андонова 056 894-713

Компютърно информационно осигуряване

Светлин Инджов - системен администратор 056 894-716
Теодор Ганчев - системен администратор 056 894-716
   
Отдел „Статистика" Невена Костова 056 894-913
Отдел „Статистика" Светла Гавраилова 056 894-974

Технически отдел

Началник технически отдел  
Зам.началник технически отдел маш.инж. Христо Василев 056 894-705
Ел. техници 056 894-887
Ел. техници 056 894-888
Климатици 056 894-889
ОВК 056 894-805
Кислородни техници 056 894-890
В и К 056 894-892
Топлотехници 056 894-894
Диспечер 056 894-882
Шофьори 056 894-883
Инв. контрол, стр. техник Стефан Карагьозов 056 894-723

Спешно отделение

Началник отделение д-р Здравка Инджова 056 894-727
Старша мед. сестра 056 894-728

Регистратура "Прием пациенти"

Регистратура "Прием пациенти" 056 894-729

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ І етаж хир. корпус

Началник сектор д-р Антонио Душепеев 056 894-740
Старша акушерка Руска Ганчева 056 894-741
І-ва Родилна зала 056 894-742
ІІ-ра Родилна зала 056 894-984
Интензивен сектор 056 894-985
Акушерска стая 1-ви етаж 056 894-977
Приемно родилно 056 894-923
Операционна родилна зала 056 894-746
Акушерска стая 3-ти етаж 056 894-747
Медицински секретар 056 894-925

РИСКОВА БРЕМЕННОСТ VІІ етаж хир. корпус

Старши лекар д-р Ромил Ангелов 056 894-757
Акушерки 056 894-759

ВТОРО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІV етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Хрипсиме Каспарян 056 894-766
Лекарски кабинет 056 894-767
Старша мед. сестра Милена Димитрова 056 894-769
Медицински сестри 056 894-768
Ехокардиограф 056 894-915

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Лекарски кабинет и мед.сестри 056 894-902
Барокамера 056 894-946

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус

Началник отделение 056 894-820
Лекарски кабинет І 056 894-828
Старша мед.сестра Илияна Баръмова 056 894-827
Медицински сестри сектор „В" 056 894-829
Медицински сестри сектор „Б" 056 894-834
Медицински секретар 056 894-823

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус

Началник Клиника проф. Валентин Василев, дм 056 894-709
Лекарски кабинет 056 894-709
Старша мед. сестра Ваня Тончева 056 894-709
Медицински секретар 056 894-709
Медицински сестри 056 894-986

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ V етаж хир. корпус

Началник клиника доц. д-р Николай Миринчев, дм 056 894-780
Лекарски кабинет 056 894-783
Медицински сестри 056 894-784
Медицински секретар 056 894-928

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА V етаж хир.корпус

Началник отделение д-р Диана Маринова 056 894-929
   
Рехабилитатори-кинезитерапия             056 894-909
Рехабилитатори-дежурни             056 894-905

КЛИНИКА ПО УНГ БОЛЕСТИ VІІ етаж хир. корпус

Началник отделение доц. д-р Даниел Петков, дм 056 894-791
Лекарски кабинет 056 894-792
Старша мед.сестра 056 894-954
Аудиометричен кабинет 056 894-835
Медицински сестри 056 894-793

ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ІV етаж хир. корпус

Старши лекар д-р Соня Димитрова 056 894-778
Медицински сестри 056 894-917

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ VІІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Велина Праматарова 056 894-898
Лекарски кабинет 056 894-851
Старша мед. сестра 056 894-907
Медицински сестри 056 894-955
Медицински секретар 056 894-899
ФГС кабинет 056 894-948
Ехографски кабинет 056 894-949

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ІV етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Светослав Гогов 056 894-848
Лекарски кабинет 056 894-832
Старша мед. сестра Нина Андонова 056 894-919
Медицински сестри 056 894-847
Медицински секретар 056 894-919
Санитари 056 894-920
   
   
Медицински сестри 056 894-813
Лекарски кабинет 056 894-1708

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ V етаж тер. корпус

Лекарски кабинет V етаж 056 894-849
Медицински сестри V етаж 056 894-891
   
Медицински секретар 056 894-921

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ - ХОСПИС X етаж тер. корпус

Манипулационна 056 894-777, 0879357688

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Началник отделение д-р Иван Йотов 056 894 402
Старша мед.сестра Дора Забирова 056 894 404
Старши ординатори I ет.  056 894 403
Манипулационна І-ви етаж 056 894 405
Медицински секретар ІІ-ри етаж 056 894 407 
Ординатори ІІ-ри етаж 056 894 409

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник отделение д-р Людмила Желязкова 056 81-05-65
Експедиция 056  894-867
Лаборанти 056  894-866

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ І етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Пенка Стоева 056  894-819
Лекарски кабинет 056  894-818
Лаборанти 056  894-872

ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА І етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Галина Милева 056  894-874
Лекарски кабинет 056  894-817
Лаборанти 056 894-873

ОХРАНА

Административен вход 056  894-884
Хирургически корпус 056 894-885
Ядрено-магнитен резонанс 0879 357639
   

МЦ "СВ. Н. ЧУДОТВОРЕЦ"

РЕГИСТРАТУРА 056  81-64-54, 056 894-996
Очен кабинет №4 056  894-934
Кардиологичен кабинет №5 056 894-936
Ортопедичен кабинет №6 056 894-734
Урологичен (нефрологичен) кабинет №7 056 894-735
Хирургичен кабинет №8 056 894-936
УНГ кабинет №10 056 894-9170
АГ кабинет №11 056 894-935
Неврологичен кабинет №12 056 894-962
Педиатричен кабинет №14 056 894-937
Гастроенторологичен (хематологичен) кабинет №19 056 894-994
Личен състав 056 830-532

ТЕЛК 

І състав кабинет 124 от 13 до 14 ч. 056 590116 
II състав кабинет 125 от 13 до 14 ч. 056 590115
ІІІ състав кабинет 117 от 11 до 12 ч. 056 820141
Картотека 056 86-21-13, 056 894-776
Обаждания се приемат само в делнични дни  

 

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

 

Психолог-координатор Мартин Пъйков 056 894 788
Социален работник Теменуга Пеева