Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Контакти

Обратна връзка

Ръководство

Изпълнителен директор д-р Бойко Миразчийски 056 894-700
Административен секретар 056 810-547 dirmbal@abv.bg
Факс 056 81-05-92
Телефон корупция 056 81-05-51
   
Зам.-директор д-р Светослав Тодоров

056 81-05-61, 056 894-702

Зам.-директор д-р Светлозар Георгиев 056 81-05-83, 056 894-703
Главна медицинска сестра Татяна Пейчева 056 894-710

Администрация

Главен юрист  056 81-05-81, 056 894-989
Връзки с обществеността 056 810-595
Отдел „Човешки ресурси" 056 810-595, 056 894-707
Следдипломно обучение и научна дейност - Валентина Жекова 056 894 717
Управител централен склад  056 894-804
Управител склад медицински консумативи  056 894-722
Деловодство 056 894-720
Архив 056 894-724
Финансов контрольор 056 894-997
Ръководител вътрешен одит 056 894-997
Експерт ЗБУР инж. Даниела Неделчева 056 894-998
   
Инструктор хранене  056 894-803
Здравен инспектор  056 894-859
Гражданска защита  056 894-980
Отдел за преводачески и асистънс дейности 056 830 769
Длъжностни лица за защита на личните данни 056 894 997, 056 894 716, dpo@mbalburgas.com

Регистратура спешно отделение

Регистратура спешно отделение 056 894-730
Терапевтичен кабинет 056 894-732
Педиатричен кабинет 056 894-882
Ортопедичен кабинет 056 894-879
Хирургичен кабинет 056 894-976
Консултативен кабинет 056 894-739
Клинична лаборатория 056 894-736, 056 894-856
Рентген 056 894-737
Ехограф 056 894-738
Шокова зала 056 894-900, 056 894-731

НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Стилияна Томова 056 894-748
Старша акушерка 056 894-749
Лекарски кабинет 056 894-750
Лекарски кабинет 056 894-751
Акушерки интензивен сектор 056 894-752
Манипулационна поток 056 894-924
Медицински секретар 056 894-743

ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ VІІ етаж хир.корпус

Началник отделение д-р Радослав Горанов 056 894-753
Лекарски кабинет 056 894-757
Старша акушерка 056 894-754
Отделение 056 894-755
Абортен кабинет 056 894-756
Медицински секретар 056 894-758

ПЪРВО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІІІ етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Борис Ангелов 056 894-760
Лекарски кабинет 056 894-761
Ст.мед.сестра 056 894-762
Манипулационна-І-ви кърмачески сектор 056 894-763
Манипулационна-интензивен сектор 056 894-916
Медицински секретар 056 894-765

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ІІ етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Антон Григоров 056 894-810
Старша мед.сестра Теодора Томова 056 894-806
Медицински секретар 056 894-807
Лекарски кабинет 056 894-808
І-ва зала 056 894-809
ІІ-ра зала 056 894-811
ІV-та зала 056 894-812

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК /Операционни зали ІІ етаж хир. корпус/

Началник отделение д-р Любомир Томов 056 894-964
Старша мед.сестра Жулияна Азова 056 894-850
Медицински сестри 056 894-846
І-ва зала ортопедия 056 894-840
ІІ-ра зала ортопедия 056 894-841
ІІІ-та зала АГ 056 894-842
ІV-та зала хирургия 056 894-843
V-та зала НХО 056 894-844
VІ-та зала урология 056 894-845
VІІ-ма зала очно отделение 056 894-848
ІХ зала лапароскопска 056 894-849

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус

Началник отделение д-р Васил Керанов 056 894-821
Лекарски кабинет І 056 894-821
Старша мед.сестра  Петранка Видова 056 894-833
Медицински секретар 056 894-831
Медицински сестри сектор „А" 056 894-825
Медицински сестри сектор „Г" 056 894-822

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ V етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Стефан Шишков 056 894-794
Лекарски кабинет 056 894-965
Старша мед.сестра Таня Николова 056 894-795
Медицински сестри 056 894-796
Секретар 056 894-965

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ V етаж хир. корпус

Началник Клиника д-р Стоян Христов, дм 056 894-800
Лекарски кабинет 056 894-798
Лекарски кабинет 056 894-903
Лекарски кабинет 056 894-799
Старша мед. сестра Деляна Щерева  
Манипулационна сектор „Б" 056 894-797
Манипулационна сектор „В" 056 894-802
Медицински секретар 056 894-801

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Румен Мутавчиев 056 894-790
Старша мед.сестра Вилияна Кирова 056 894-786
Лекарски кабинет 056 894-787
Медицински сестри 056 894-789
Манипулационна 056 894-938

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ ІV етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Димитър Бошев 056 894-770
Лекарски кабинет 056 894-771
Лекарски кабинет 056 894-930
Старша мед. сестра  
Манипулационна „В" 056 894-773
Манипулационна „Б" 056 894-721
Интензивен сектор 056 894-772
Медицински секретар 056 894-988

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ VІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Стефка Стефанова 056 894-837
Лекарски кабинет 056 894-839
Старша медицинска сестра 056 894-838
Медицински сестри 056 894-853
Медицински секретар 056 894-838

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ VІІІ етаж тер.корпус

Началник отделение д-р Станислава Панайотова 056 894-1707
Лекарски кабинет 056 894-870
Медицински сестри 056 894-871
   

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Началник отделение д-р Силвия Горанова  
Лекар д-р Кръстю Бойчев  
Старша сестра Марина Митева  
Регистратура 056 894-883

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ ІІІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Златина Миринчева 056 894-981
Лекарски кабинет ІІІ етаж 056 894-854
   
Медицински сестри ІІІ етаж 056 894-855
Медицински секретар 056 894-975

ХЕМОДИАЛИЗА ІІІ етаж тер. корпус

Началник-отделение д-р Лорис Мануелян 056 894-880
Лекарски кабинет 056 894-973
Старша мед.сестра 056 894-816
Медицински секретар 056 894-815
Медицински сестри 056 894-814
І зала 056 894-875
ІІІ зала 056 894-939
ХБН кабинет 056 894-877

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир. корпус

Началник лаборатория д-р Светла Бакалова 056 894-860
Лаборанти І регистратура 056 894-856
   

ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ІІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Рафаел Рафаелов 056 894-861
Старша лаборантка 056 894-862
Рентген Спешно отделение 056 894-737
Скенер ІІ етаж тер. корпус 056 894-906
Лекарски кабинет 056 894-927
Рентген до реанимация ІІ етаж хир. корпус 056 894-864

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ІV етаж хир.корпус

Началник лаборатория д-р Калина Цанкова 056 894-857

ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ

Организатор Добринка Христова 056 894-983

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Управител маг. фарм. Мария Иванова 056 81-05-73
Пом.фармацевт и мед.сестри 056 894-886

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител Ани Бъчварова 056 81-05-58, 056 894-704
Зам.-главен счетоводител Гинка Колева 056 894-970
Счетоводство І-ва стая 056 81-05-98, 056 894-711
ІІ-ра стая 056 894-712
Каса изчислители 056 81-05-60, 056 894-706
Главен касиер 056 894-969
   
Специалист отчитане на труда Тереза Ганчева 056 894-713
Специалист отчитане на труда Радостина Андонова 056 894-713

Компютърно информационно осигуряване

Светлин Инджов - системен администратор 056 894-716
Теодор Ганчев - системен администратор 056 894-716
   
Отдел „Статистика" Невена Костова 056 894-913
Отдел „Статистика" Светла Гавраилова 056 894-974

Технически отдел

Началник технически отдел  
Зам.началник технически отдел маш.инж. Христо Василев 056 894-705
Ел. техници 056 894-887
Ел. техници 056 894-888
Климатици 056 894-889
ОВК 056 894-805
Кислородни техници 056 894-890
В и К 056 894-892
Топлотехници 056 894-894
Диспечер 056 894-882
Шофьори 056 894-883
Инв. контрол, стр. техник Стефан Карагьозов 056 894-723

Спешно отделение

Началник отделение д-р Здравка Инджова 056 894-727
Старша мед. сестра 056 894-728

Регистратура "Прием пациенти"

Регистратура "Прием пациенти" 056 894-729

РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ І етаж хир. корпус

Началник сектор д-р Антонио Душепеев 056 894-740
Старша акушерка Руска Ганчева 056 894-741
І-ва Родилна зала 056 894-742
ІІ-ра Родилна зала 056 894-984
Интензивен сектор 056 894-985
Акушерска стая 1-ви етаж 056 894-977
Приемно родилно 056 894-923
Операционна родилна зала 056 894-746
Акушерска стая 3-ти етаж 056 894-747
Медицински секретар 056 894-925

РИСКОВА БРЕМЕННОСТ VІІ етаж хир. корпус

Старши лекар д-р Ромил Ангелов 056 894-757
Акушерки 056 894-759

ВТОРО ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ІV етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Хрипсиме Каспарян 056 894-766
Лекарски кабинет 056 894-767
Старша мед. сестра Милена Димитрова 056 894-769
Медицински сестри 056 894-768
Ехокардиограф 056 894-915

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Лекарски кабинет и мед.сестри 056 894-902
Барокамера 056 894-946

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус

Началник отделение 056 894-820
Лекарски кабинет І 056 894-828
Старша мед.сестра Илияна Баръмова 056 894-827
Медицински сестри сектор „В" 056 894-829
Медицински сестри сектор „Б" 056 894-834
Медицински секретар 056 894-823

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ VІ етаж хир.корпус

Началник Клиника проф. Валентин Василев, дм 056 894-709
Лекарски кабинет 056 894-709
Старша мед. сестра Ваня Тончева 056 894-709
Медицински секретар 056 894-709
Медицински сестри 056 894-986

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ V етаж хир. корпус

Началник клиника доц. д-р Николай Миринчев, дм 056 894-780
Лекарски кабинет 056 894-783
Медицински сестри 056 894-784
Медицински секретар 056 894-928

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА V етаж хир.корпус

Началник отделение д-р Диана Маринова 056 894-929
   
Рехабилитатори-кинезитерапия             056 894-909
Рехабилитатори-дежурни             056 894-905

КЛИНИКА ПО УНГ БОЛЕСТИ VІІ етаж хир. корпус

Началник отделение доц. д-р Даниел Петков, дм 056 894-791
Лекарски кабинет 056 894-792
Старша мед.сестра 056 894-954
Аудиометричен кабинет 056 894-835
Медицински сестри 056 894-793

ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА ІV етаж хир. корпус

Старши лекар д-р Соня Димитрова 056 894-778
Медицински сестри 056 894-917

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ VІІ етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Велина Праматарова 056 894-898
Лекарски кабинет 056 894-851
Старша мед. сестра 056 894-907
Медицински сестри 056 894-955
Медицински секретар 056 894-899
ФГС кабинет 056 894-948
Ехографски кабинет 056 894-949

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ІV етаж тер. корпус

Началник отделение д-р Светослав Гогов 056 894-848
Лекарски кабинет 056 894-832
Старша мед. сестра Нина Андонова 056 894-919
Медицински сестри 056 894-847
Медицински секретар 056 894-919
Санитари 056 894-920
   
   
Медицински сестри 056 894-813
Лекарски кабинет 056 894-1708

ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ V етаж тер. корпус

Лекарски кабинет V етаж 056 894-849
Медицински сестри V етаж 056 894-891
   
Медицински секретар 056 894-921

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ - ХОСПИС X етаж тер. корпус

Манипулационна 056 894-777, 0879357688

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Началник отделение д-р Иван Йотов 056 894 402
Старша мед.сестра Дора Забирова 056 894 404
Старши ординатори I ет.  056 894 403
Манипулационна І-ви етаж 056 894 405
Медицински секретар ІІ-ри етаж 056 894 407 
Ординатори ІІ-ри етаж 056 894 409

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник отделение д-р Людмила Желязкова 056 81-05-65
Експедиция 056  894-867
Лаборанти 056  894-866

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ І етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Пенка Стоева 056  894-819
Лекарски кабинет 056  894-818
Лаборанти 056  894-872

ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА І етаж хир. корпус

Началник отделение д-р Галина Милева 056  894-874
Лекарски кабинет 056  894-817
Лаборанти 056 894-873

ОХРАНА

Административен вход 056  894-884
Хирургически корпус 056 894-885
Ядрено-магнитен резонанс 0879 357639
   

МЦ "СВ. Н. ЧУДОТВОРЕЦ"

РЕГИСТРАТУРА 056  81-64-54, 056 894-996
Очен кабинет №4 056  894-934
Кардиологичен кабинет №5 056 894-936
Ортопедичен кабинет №6 056 894-734
Урологичен (нефрологичен) кабинет №7 056 894-735
Хирургичен кабинет №8 056 894-936
УНГ кабинет №10 056 894-9170
АГ кабинет №11 056 894-935
Неврологичен кабинет №12 056 894-962
Педиатричен кабинет №14 056 894-937
Гастроенторологичен (хематологичен) кабинет №19 056 894-994
Личен състав 056 830-532

ТЕЛК

Председател І състав д-р Васил Петров 056 894-889
  056 894-876
Председател ІІІ състав д-р Маргарита Кираджиева  
   
Картотека  056 86-21-13, 056 894-776

 

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

 

Психолог-координатор Мартин Пъйков 056 894 788
Социален работник Теменуга Пеева