Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Клинични пътеки

Клинични пътеки за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2020г.

Код

Номенклатура

Цена /лв./

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

554,4

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

902

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

253

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

281,6

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

396

005.1

Нормално раждане

1 100,00

005.2

Раждане чрез цезарово сечение

960

6

Грижи за здраво новородено дете

340

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

1 078,00

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1 606,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1 317,80

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 738,00

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4 774,00

12

Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии

1 738,00

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2 662,00

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4 598,00

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

4 741,00

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

8 459,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

519,2

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

847

017.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

1 094,50

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

1 474,00

018.2

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица под 18 години

1 909,60

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

3 671,80

020.2

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години

4 766,30

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

673,2

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

3 047,00

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

702,9

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

1 634,60

031.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

5 764,00

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

669,9

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

548,9

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

1 091,20

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

877,8

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

3 260,40

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

767,8

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

880

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

682

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

1 107,70

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1 868,90

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

2 422,20

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

1 050,50

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

838,2

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

882,2

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

1 053,80

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2 800,60

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

1 492,70

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

1 786,40

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

1 597,20

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

1 911,80

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

7 854,00

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

9 421,00

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

628,1

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

751,3

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

2 340,80

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

2 805,00

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

695,2

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

869

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

561

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

668,8

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

814

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

972,4

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

657,8

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

1 024,10

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

8 328,10

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

9 989,10

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

8 680,00

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

10 412,00

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

294,8

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

462

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст

550

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

721,6

069.2

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст

861,3

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст

1 661,00

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

495

072.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

807,4

072.2

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст

961,4

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

1 034,00

074.2

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст

1 236,40

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

1 537,80

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

858

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

794,2

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

878,9

079.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

442,2

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

693

 

за лица под 18 години

792,00

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1 111,00

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1 546,60

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

528

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

629,2

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

638

089.3

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години - с усложнения

792

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

847

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

605

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

869

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

584,1

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

627

96

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

530,2

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

330

98

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

891

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

815,1

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

1 500,00

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

1 700,00

102

Диагностика и лечение на паразитози

1 000,00

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

1 000,00

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

1 200,00

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1 600,00

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

653,4

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

778,8

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

979

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

3 067,90

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

437,8

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

242

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

491,7

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 653,20

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

3 102,00

123

Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

4 092,00

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

2 206,60

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

2 096,60

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 338,70

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

620,4

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

478,5

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ

528

130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

385

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

664,4

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

330

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

303,6

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

3 267,00

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 672,00

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

737

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

556,6

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

196,9

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

232,1

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1 188,00

143

Трансуретрална простатектомия

1 298,00

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1 364,00

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

893,2

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 970,00

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

721,6

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

3 014,00

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 372,80

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

786,5

151

Реконструктивни операции в урологията

1 293,60

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

620,4

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 221,00

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 789,60

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1 166,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

640,2

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1 342,00

160

Нерадикално отстраняване на матката

1 232,00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

935

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

411,4

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

970,2

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

565,4

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

902

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

2 098,80

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

9 435,80

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 564,00

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

5 584,70

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2 290,20

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

3 311,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3 251,60

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

4 543,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 340,90

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

2 101,00

179

Оперативни процедури върху апендикс

822,8

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

803

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

605

182

Оперативни процедури при хернии

803

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

891

184

Конвенционална холецистектомия

1 386,00

185

Лапароскопска холецистектомия

1 133,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2 750,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб

3 938,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1 846,90

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

5 467,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

2 024,00

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 320,00

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

1 738,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1 375,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

391,6

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 659,80

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 889,80

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

847

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани

2 442,00

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания

701,8

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания

357,5

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

1 034,00

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

988,9

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

4 290,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение

1 729,20

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 750,00

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

478,5

209

Хирургично лечение при травма на главата

1 244,10

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

935

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

3 267,00

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

2 167,00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

720,5

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

2 442,00

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 468,50

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

1 082,40

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1 174,80

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

1 397,00

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

565,4

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

814

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

2 728,00

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 386,00

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

926,2

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

971,3

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

621,5

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

391,6

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

1 309,00

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

638

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

1 067,00

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии. За лица над 18 години

705,1

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

61,6

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

61,6

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

92,4

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

495

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

597,3

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

391,6

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

564,3

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

391,6

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

160,6

Амбулаторни процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2020г.

Код

Номенклатура

Цена /лв./

01.1

Хрониохемодиализа

170

02

Перитонеална диализа с апарат

130

03

Перитонеална диализа без апарат

93

04

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

45

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

12

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

310

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

32

17

Диагностика и лечение на еритродермии

26

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380

20

Хирургично лечение на глаукома

400

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

50

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

50

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

980

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

120

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

22

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

150

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

90

99

АПр „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

 

Клинични процедури за които УМБАЛ БУРГАС има сключен договор за 2020г.

Код

Номенклатура

Цена /лв./

01

Диализно лечение при остри състояния

170

03.1

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност

720

03.2

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ /КАИЛ от второ и трето ниво на компетентност

426

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155