Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Избор на изпълнител по договор с предмет: "Избор на регистриран одитор за заверка на индивидуален ГФО и КФО на "УМБАЛ Бургас" АД за 2023г.-, съгласно приложимите счетоводни и одиторски стандарти"

Процедура №318

Срок: 10 Март 2023 11:21 - 20 Март 2023 16:30

Електронна преписка