Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Информация за реда на класиране за процедура с предмет "Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ - Бургас” АД”

Процедура №35

Срок: 16 Април 2013 0:00 -

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

              С настоящото уведомяваме участниците в процедура за избор на изпълнител по договор, с предмет: :  „Текущ ремонт на сградния фонд на  „МБАЛ - Бургас” АД”, организирана чрез обявяване на публична покана под № 9013034/12.03.2013г., за реда на класиране на внесените предложения:

 

              1. „МИМ Вандев-1991” ЕООД, при условията на оценка на предложението от 100 т.;

               2. „Мик-1” ЕООД, при условията на оценка на предложението от 98,33 т.;

               2. „Проект – Строй” ЕООД, при условията на оценка на предложението от 98,33 т.;

               3. „Сан Сити” ООД, при условията на оценка на предложението от 97,92 т.;

               4. „Булимпекс БГ” ЕООД,при условията на оценка на предложението от 95,92 т.;

               5. „Унипул Варна”  ЕООД, при условията на оценка на предложението от 92,16 т..

 

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР                                                  

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                              /д-р Георги Матев/

 


Електронна преписка