Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отделение по неврохирургия

Телефонни номера в отделението

Началник отделение 831-794
Лекарски кабинет 894-965
Старша мед.сестра 894-965
Медицински сестри 894-796
Секретар 894-795

Специалисти в отделението

д-р Стефан Шишков

Началник - отделение, лекар
специалност: неврохирургия

д-р Светослав Тодоров

Лекар
специалност: неврохирургия

Стоянка Стоянова

Старша медицинска сестра

В отделението по Неврохирургия се приемат и лекуват пострадали и болни:
- с травми на нервната система, в остра и хронична фаза - най-тежки и сложни случаи със съчетана травма;
- с изолирани и съчетани лицево-челюстни травми в остра и хронична фаза;
- с дегенеративните заболявания на гръбнака;
- с тумори на централната и периферна нервна система;
- с функционални заболявания на нервната система;
- с травми на главата и лицето, заболявания и малформативни състояния на нервната система в детска (до 18 години) възраст;
- нуждаещи се от физиотерапия и рехабилитация след травми и заболявания на нервната система.

В отделението са въведени:
- "винтови" корекции и стабилизации през заден достъп при лечението на субаксиалната гръбначна травма
- насочваното интраоперативно чрез ехографски контрол отстраняване в максимална степен на злокачествените тумори на главен мозък.

Освен класическите, рутинни техники, в хирургичната практика на отделението се прилагат, в крак със съвременните тенденции и изисквания:
- интраоперативното електрофизиологично мониториране при спинални операции
- перкутанната вертебропластика за възстановяване на счупени при остеопороза, травма и други болестни състояниея гръбначни прешлени
- застъпени са всички раздели на съвременната неврохирургия: хирургия на вродените заболявания на нервната система, детска неврохирургия - хидроцефалия, спина бифида, краниостенози и др. малформации; невроонкология - тумори на главния и гръбначен мозък и стълб; мозъчносъдови заболявания - аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, кароидни стенози; дегенеративни и гравматични заболявания на гръбначния стълб и гръбначен мозък - дискови хернии, спинална стеноза, спондилолистези и други деформации; функционална неврохирургия - болеви синдром, абсцеси, паразитози, хирургия на периферната нервна система.

Извършват се разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност. В отделението са въведени за първи път в страната почти всички съвременни интервенции в неврохирургията - микроневрохирургия, мозъчни клапи, невронавигация, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, болеви синдроми.

Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (компютърна томография - скенер, магнитно-резонансна томография, ангиография), неврофизиологична диагностика: ЕЕК, ЕП, ЕМГ, ултразвук и др.

Технологичното оборудване на операционната зала на отделението е на високо съвременно ниво: операционни микроскопи и инструментариум за микроневрохирургия, невронавигация - ехографски контрол, високоскоростен микродрил, рентгенов контрол, електрофизиологична апаратура (за евокирани потенциали, ЕЕГ), микроневрохирургия, съвременна инструментация и стабилизиране на гръбначния стълб при травматични, туморни и дегенеративни спондилодискогенни заболявания.