Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Операционен блок

Телефонни номера в отделението

началник отделение д-р Любомир Томов 894 964
ст.мед.сестра Жулияна Азова 894 850
медицински сестри 894 846
I зала - ортопедия 894 840
II зала - ортопедия 894 841
III зала - АГ 894 842
IV зала - хирургия 894 843
V зала - НХО 894 844
VI зала – урология 894 845
VII зала - очно отделение 894 848
IX зала – лапароскопска 894 849

Специалисти в отделението

Д-р Любомир Томов

Началник - отделение, лекар
специалност: неврохирургия

Жулияна Азова

Старша медицинска сестра
специалност: управление здравни грижи – магистър

Операционният блок се намира на втория етаж в хирургическия корпус на болницата, състои се от десет операционни зали. В операционен блок се извършват спешни и планови операции.

I Ортопедична операционна зала
Специализирана зала за ендопротезиране на тазобедрени и колянни стави, използват се реномирани марки импланти в областта на ендопротезирането. Залата е оборудвана със специализиран и общо хирургичен инструментариум.

II Ортопедична операционна зала
Извършват се оперативни интервенции при травматични увреди на долни и горни крайници, вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат, артроскопски интервенции. Залата е оборудвана с екстензионна маса, апаратура за интраоперативна рентгенова диагностика С рамо, общо хирургичен и специализиран инструментариум.

III Гинекологична операционна зала

IV Хирургична операционна зала
В залата се извършват пълен обем хирургични оперативни интервенции, специфичното е хирургията на новороденото и аномалиите характерни за по-късна възраст, всички вродени и придобити заболявания.

V Лапароскопска операционна зала
Пълен обем – общо хирургически интервенции, високо специализирани оперативни дейности (черен дроб и панкреас), използва се високотехнологична апаратура „Хидроджет” – апарат за резекция на паренхимни органи мезоректална ексцизия.

Лапароскопската хирургия е миниинвазивна хирургия, използва се за оперативни интервенции на жлъчен мехур и жлъчни пътища, хернии.

VI Неврохирургична операционна зала
Пълен обем оперативни интервенции при травми и заболявания на нервната система – главен мозък, гръбначен мозък, периферна нервна система (тумори, дискови хернии на целия гръбначен стълб). Прилагат се модерни методики при фрактури и луксации на гръбначния стълб (кифопластика, вертебро пластика, транс педикулна стабилизация).

Залата е оборудвана със специфичен микро неврохирургичен набор, специфичен и общо хирургичен инструментариум, съвременен инраоперативен микроскоп, нерв детектор (мониториране на периферни нерви), апаратура и оборудване за интраоперативна рентгенова диагностика.

VII Урологична операционна зала
Извършва се пълен обем урологични оперативни интервенции – бъбрек, уретер, пикочен мехур, простата, мъжка полова система. Залата е оборудвана с специализиран и общо хирургичен инструментариум.

VIII Съдова операционна зала
В залата се извършват:

1. Оперативни интервенции върху артериалната съдова система (коремна аорта, каротидни съдове, бедрени и подбедрени съдове).
2. Хирургия на венозната система

Оперативно лечение по повод – спешни състояния (травматизъм), планово – реконструктивни (въстановителни), хирургично лечение на диабетно стъпало, козметични процедури с лазер за отстраняване на разширени вени.

Използват се консумативи на водещи фармацевтични фирми (пач, протези), специализиран инструментариум за минимално инвазивни иновативни оперативни интервенции.

IX Септична операционна зала
Оборудвана с общохирургичен инструментариум.

X Очна операционна зала
Тук се извършват очни операции.

 

В отделението е извършен ремонт на подовите настилки, подменено е медицинското оборудване. Отделението разполага с високо технологична апаратура – аргонплазма коагулатор (монополяр, биполяр, високочестотен и аргон плазма), ултрасижън (отворена хирургия, лапароскопска хирургия, херния на щитовидна жлеза), централна вакуумна и кислородна инсталация. В отделението е стациониран нискотемпературен плазмен стерилизатор STERRAD 100S.

През 2012г в отделението са извършени – 4354 оперативни интервенции.

Галерия