Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАПСФУЗИОННА ХЕМАТОЛАГИЯ


Електронна преписка