Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на лекарствени продукти за диализно лечение за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас по обособени позици, посочени в конкурсната документация”.


Електронна преписка