Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Документация за публична покана с предмет: “Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД

Процедура №50

Срок: 15 Август 2013 0:00 -

              Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура по реда на чл. 101 от ЗОП за избор на изпълнител по договор, с предмет:  “Доставка на печатни материали за нуждите на „МБАЛ – Бургас” АД”:

 

  1. „Ел Бе БеГе” ЕООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението от 100 т.;
  2. „РАЙ 2012” ЕООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението от 73,62 т..

 

              Предложението на „Сара 55“ ЕООД бива отстранено от участие в процедурата, поради факта с представената от участника обосновка не са налице валидни доказателства относно предложените изключително ниски цени.

      

 

Догоовр

Документация

Разяснение


Електронна преписка