Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И САНИТАРНО - ХИГИЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ – БУРГАС” АД”.

Процедура №59

Срок: 03 Октомври 2013 0:00 -

Електронна преписка