Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЗА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА "МБАЛ-БУРГАС" АД"